Hospodárna výstavba
a rekonštrukcie rodinných domov

Ponúkame kompletnú škálu stavebných prác.
Firma realizuje občianske, bytové, priemyselné a inžinierske stavby.
Disponujeme vlastnými stavebnými strojmi a autodopravou.

Staviame rýchlo a hospodárne, preto môžeme ponúknuť priaznivé ceny. Cenu, ktorú uvádzame v ponuke vždy dodržíme, prípadné naviac práce hradí naša firma s výnimkou Vašich požiadaviek, ktoré neboli zadefinované v ponuke. Vždy dodržíme termín, v opačnom prípade sme… čítaj viac
Postup prác pri rekonštrukciách je rôzny, závisí od rozsahu a požiadaviek investora, ako aj od riešenia pôvodného domu. REKONŠTRUKCIA = KOMPROMIS U nás začíname s konzultáciou ohľadom rozsahu a spôsobu rekonštrukcie, ktorá je zadarmo. Pripravíme štúdiu, kde sa… čítaj viac
Pred začatím, počas výstavby i po ukončení stavby vyžadujú zákony i sama stavba rôzne povolenia a rozhodnutia a k nim prípravu príslušných podkladov. Všetko pre Vás zabezpečíme. Vizualizácia objektu – návrh architektonického riešenia. Projektová dokumentácia pre… čítaj viac