Hospodárna výstavba
a rekonštrukcie rodinných domov

O nás

Firma Pövabau s.r.o. vznikla v roku 2007 zlúčením projekčnej a stavebno-realizačnej firmy.
Cieľom fúzie bolo vytvoriť flexibilnú stavebnú firmu s jednotnou logistikou, pre optimalizovanie postupov a nákladov na projekty.

Stavebná činnosť

Stavebná činnosť je zameraná na občianske, bytové, priemyselné, a inžinierske stavby.
Poskytujeme kompletné služby spojené s prípravou a realizáciou stavieb, vrátane ich uvedenia do užívania a súvisiacich činností.

Neustále sledujeme najaktuálnejšie trendy v architektúre a stavebníctve, a tieto poznatky implementujeme operatívne do realizovaných projektov.Našu úspešnosť dokumentuje i množstvo zrealizovaných projektov doma i v zahraničí.

PÖVABAU VIE, ČO ZNAMENÁ STAVAŤ !

 

+421 911 66 40 83, Igor Pösinger