Hospodárna výstavba
a rekonštrukcie rodinných domov

Referencie

Oprava strechy nad ľadovými plochami Mestského zimného štadióna v Trnave

Predmetom realizácie bola oprava strechy Mestského zimného štadióna v Trnave.

Realizácia bola realizovaná tekutou polyuretánovou vodotesniacou membránou pri použití materiálu MARISEAL 250 vrátane posilňujúcej tkaniny Mariseal.

Stavba bola realizovaná v roku 2014.

DRIVING RANGE

RD JAZDECKÁ TRNAVA

Objekt rodinného domu je trojpodlažný - 2 nadzemné podlažia a 1 podzemné.

Záhradný pohľad na pôvodný objekt

RD ŠTEFANA PARÁKA – TRNAVA (rekonštrukcia)

Celková rekonštrukcia čiastočne podpivničeného rodinného domu pozostávala z:

1. Búracích prác:

  • kompletnej strechy a stropu pri zachovaní pôvodných drevených trámov. Vymenené boli len poškodené trámy a nový záklop (pôvodný bol poškodený vplyvom vody – hniloba, plesne).
  • priečok, podláh, existujúcich okenných otvorov, parapetov, zárubní.
  • vybúranie otvoru do steny a stropnej konštrukcie pre schodisko v novej dispozícii.
  • vybúranie nevyhovujúceho jestvujúceho železobetónového schodiska
  • odstránenie nevyhovujúcej markízy a zádveria

 

2. Rekonštrukčných prác:

Zemné práce pozostávajú z výkopových rýh a jám pre nový základ terasy, ďalej rýh pre uloženie inžinierskych sietí. Nové základy pod prístavbu terasy sú zrealizované v šírke 500 mm a hĺbke 800 mm. Hlavné zvislé nosné konštrukcie sú tvorené jestvujúcimi stenami z keramických tehál hr. 355 mm. Nové zvislé konštrukcie sú zrealizované z presných tvárnic Ytong P+D hr. 375 mm. Stropná konštrukcia je tvorená novou železobetónovou doskou na jestvujúcej drevenej trámovej konštrukcii a drevenom záklope – súčasť interiéru.

Nový krov je zrealizovaný ako drevený hambálkový krov, s atypickými oceľovými podpernými rámami. Na strešnú krytinu je použitý BRAMAC TECTURA, oplechovanie titán - zinok. Fasáda objektu je opatrená zatepľovacím systémom Baumit. Tepelná izolácia polystyrén hr.150 mm, na sokli styrodur hr.150 mm, zapustená pod terén 500 mm. Izolácia proti zemnej vlhkosti pod jestvujúcim murivom bola realizovaná podrezaním muriva a vložením hydroizolácie 2x glasbit v úrovni prízemia na novej betónovej mazanine.

Hrubá stavba

RODINNÝ DOM - ULICA ADAMA ŠTREKÁRA TRNAVA

Rodinný dom je riešený ako prízemný samostatne stojaci dom v individuálnej bytovej zástavbe.

Hlavný vstup do rodinného domu je situovaný z čelnej strany z prekrytého závetria do uzatvoreného zádveria. Zo zádveria je prístupná kúpeľňa, technická miestnosť, garáž, denná časť – kuchyňa, jedáleň a obývacia izba s prepojením na terasu. Nočná časť pozostáva z izieb, šatníka a kúpeľne. Tehly Porotherm hrúbky 380 mm boli použité na obvodové steny.

Tepelné mosty v mieste styku s monolitickým prestrešením markíz sú riešené použitím termokošov ISOKORB. Stropná konštrukcia je železobetónová monolitická. Finálna vrstva strešného plášťa je zrealizovaná z hydroizolačnej fólie Fatrafol na tepelnú izoláciu v spáde. Vonkajšie obvodové steny sú opatrené zateplené fasádnym systémom Baumit (tepelná izolácia polystyrén hr.100 mm).

Zastavaná plocha 213,00 m² .

Zvislé nosné konštrukcie

ZÁSTAVBA PIATICH NÁJOMNÝCH RADOVÝCH DOMOV - TRAŤOVÁ ULICA TRNAVA

Päť rodinných domov je riešených v radovej zástavbe so vzájomným posunom 1,390 m. Každý rodinný dom má dve nadzemné podlažia, je nepodpivničený, zastrešený plochou strechou. Celková šírka zástavby je 30,05 m. Každý rodinný dom má dĺžku 11,65 m. Hlavný vstup do rodinného domu je situovaný z čelnej strany z prekrytého závetria do uzatvoreného zádveria.

Zo zádveria je prístupné WC, technická miestnosť a jedáleň. Z jedálne je prístupná obývacia izba, kuchyňa a schodisko na druhé nadzemné podlažie. Obývacia izba, jedáleň a kuchyňa sú funkčne aj opticky prepojené. Obývacia izba je prepojená s exteriérom cez terasu, ktorá je čiastočne prekrytá a je prístupná cez posuvnú zasklenú stenu. Pri kuchyni sa nachádza malá komora.

Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú tri izby, kúpeľňa a WC. Z jednej izby situovanej v zadnej časti je prístupný balkón. Rodinné domy sú založené na základových pásoch šírky 600 mm zo železobetónu.

Zvislé nosné konštrukcie sú zrealizované z tehál Porotherm Profi – brúsená tehla hrúbky 380 mm a 250 mm. Nad prvým aj nad druhým nadzemným podlažím je použitý montovaný strop PREMACO hrúbky 250 mm. Finálna vrstva strešného plášťa je zrealizovaná z hydroizolačnej fólie Fatrafol 810.

Výplne otvorov sú plastové biele zasklené izolačným dvojsklom. Vonkajšie obvodové steny sú zateplené fasádnym systémom silikón (tepelná izolácia polystyrén hr.100 mm).

Rozmer radovej zástavby: 30,05 x 11,65m v dvoch podlažiach to predstavuje 700,00 m² .Plocha bytovej jednotky 142 m² .

Cena bytovej jednotky – hrubá stavba

49 571 eur s DPH

dokončenie v štandardnom prevedení 39 600 eur s DPH

kompletná realizácia 89 171 eur s DPH

GREENTREE CAFFE - VENTÚRSKA ULICA BRATISLAVA (rekonštrukcia - pešia zóna)

Rekonštrukcia kaviarne bola realizovaná na prízemí a v pivnici meštianskeho domu v celkovej podlahovej ploche 222 m². Objekt je kultúrnou pamiatkou, kde sa nachádzajú aj staršie renesančné fragmenty.

Stavebnými úpravami bol zabezpečený primeraný stavebno-technický štandard pre ekologickú nefajčiarsku kaviareň. Postupne bola realizovaná asanácia nenosných priečok,realizácia nových priečok, odstánené boli podlahové vrstvy a aplikovala sa nová keramická dlažba. Na prízemí sa odstránil umelý tehličkový obklad a tapety. Povrchy sa vyspravili a opatrili štukovou omietkou. V pivnici sa ponechali jestvujúce povrchy stien z režného historického muriva, ktoré sa vyčistili, opravili a zakonzervovali. 

Spevnená plocha pod altánkom

TERÉNNE ÚPRAVY A SPEVNENÉ PLOCHY – RAKÚSKO

Predmetom prác boli výkopy pre realizáciu podložia, odvodnenie terénu a finálne spevnené práce v zmysle projektového riešenia. Oporné múriky vrátane obkladu prírodným materiálom, murované oplotenie, základy pod altánok a samotná montáž altánku.

Zakladanie rod. domu

RODINNÝ DOM - ULICA ADAMA ŠTREKÁRA TRNAVA (hrubá stavba)

Rodinný dom je riešený ako prízemný samostatne stojaci dom v individuálnej bytovej zástavbe s plochou strechou

Hlavný vstup do rodinného domu je situovaný z čelnej strany z prekrytého závetria do uzatvoreného zádveria. Zo zádveria je prístupná kúpeľňa, technická miestnosť, denná časť – kuchyňa, jedále. Nočná časť pozostáva z izieb a kúpeľne. Zakladanie rod. domu bolo realizované na základových pásoch. Hrubá stavba realizovaná tehlami Porotherm hr.380 mm.

Zakladanie rod. domu

RODINNÝ DOM PEZINOK (dodávka na kľúč)

Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci objekt. Dom je jednopodlažný s obytným podkrovím, je zastrešený sedlovou strechou. Zakladanie rod. domu bolo realizované na základových pásoch.

Hrubá stavba realizovaná tehlami Porotherm hr.380 mm. Nad prvým nadzemným podlažím je použitý montovaný strop Premac hrúbky 250 mm. Konštrukcia krovu je drevená väznicová sústava, strešná krytina je betónová BRAMAC RÍMSKA. Fasáda objektu je opatrená zatepľovacím systémom Baumit.

« Predchádzajúca 1 2 Nasledujúca »