Hospodárna výstavba
a rekonštrukcie rodinných domov

Rekonštrukcie

Postup prác pri rekonštrukciách je rôzny, závisí od rozsahu a požiadaviek investora, ako aj od riešenia pôvodného domu.

REKONŠTRUKCIA = KOMPROMIS

U nás začíname s konzultáciou ohľadom rozsahu a spôsobu rekonštrukcie, ktorá je zadarmo. Pripravíme štúdiu, kde sa rekonštrukcia zadefinuje. Predložíme Vám cenovú ponuku, aby ste si mohli porovnať ceny i s inými firmami. Pokiaľ nebudete meniť v priebehu realizácie zadanie, je cena z našej ponuky konečná.

Vo všetkých činnostiach našej firmy garantujeme termín realizácie.

Na čistotu a poriadok kladieme pri rekonštrukciách veľký dôraz.

Vybavíme za Vás potrebné povolenia.

Rekonštrukcie realizujeme i komplet, vrátane búracích, zdravotechnických, kúrenárskych, maliarskych a elektrikárskych prác až po vydanie príslušných revíznych správ.

+421 911 66 40 83, Igor Pösinger